Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu liikmed
2019-2020. õa koosseis (PDF)
2018-2019. õa koosseis
(PDF)

Hoolekogu nimekirja kinnitamine Elva vallavalitsuse korraldusega 2019
Hoolekogu nimekirja kinnitamine Elva vallavalitsuse korraldusega 2018

Hoolekogu koosoleku protokollid

25.03.2020

19.11.2019

14.05.2019

31.01.2019

25.09.2018