Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord on leitav Riigi Teatajast siit või PDF formaadis siit (mõlemad lingid avanevad uues aknas).

Kooli ja lasteaia 2019-2020 ürituste kava

Kooli kodukord 2019.

Õppe- ja ainekavad.

Õppenõukogu tegevuse kavandamine üldtööplaanis 2020-2021.

Avaldus Aakre Algkooli astumiseks

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Ülejäänud kooli puudutava info leiad vasakult "Kooli" alammenüüst ja "Dokumentide" alajaotusest.