Lasteaialastel on vajalik kohaloleku ette teatamine elektrooniliselt Stuudiumi e-päeviku kaudu või õpetajale järgmise päeva kohta käesoleval hommikul hiljemalt kella 8.30ks.

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkas kehtima uus Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas. Seoses sellega esitatakse lasteaiajärjekorra avaldusi ja peetakse Elva valla ühtset lasteaiakoha järjekorda ARNO süsteemis. Loe lähemalt.

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Õppekava

Kodukord

Päevakava

Lasteaia ja kooli 2020-2021 aasta ürituste kava.

Elva valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord on leitav Riigi Teatajast siit (avaneb uues aknas)

Elva valla lasteaedu puudutav info

Info lasteaiatasude kohta Elva vallas