Liina Laaser
direktori kt, inglise keel, kunstiõpetus, arvuti- ja programmeerimisring

Merle Kiissa
2., 3. ja 6. klassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, õpiabi, loodusõpetus,
kirjandus, ajalugu, vene keel, ühiskonnaõpetus, näiteringi juhendaja, raamatukogu

Eda Luht
1., 4. ja 5. klassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, loodusõpetus,
lasteaia muusikaõpetaja, muusikaringi juhendaja, huvijuht

Ewe-Ly Oja - kehaline kasvatus, lasteaia liikumisõpetaja

Velda Krillo - lasteaiaõpetaja liitrühmad

Kaia Otsa - lasteaiaõpetaja liitrühmas, kunstiõpetus

Külli Paring - tugiisik

Inge Pikk - lasteaiaõpetaja abi

Reelika Voitk - logopeed

Virge Rikka – käsitöö- ja tööõpetus, pikapäevarühm


Projektipõhised ringijuhendajad huvihariduse lisarahastusega Haridus- ja Teadusministeeriumilt:

Harri Irv - puutööringi juhendaja

Ewe-Ly Oja - showtantsuringi juhendaja

Kersti Haljasmets - kandleringi juhendaja