Liina Laaser
direktori kt, inglise keel, arvutiring, programmeerimisring, ettevõtlusring

Merle Kiissa
2.+ 3. liitklassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, õpiabi, kirjandus, ajalugu, vene keel, ühiskonnaõpetus, näiteringi juhendaja, raamatukogu, pikapäevarühm

Eda Luht
5.+ 6. liitklassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, muusikaõpetus, tööõpetus, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, terviseõpetus, inimeseõpetus, lasteaia
muusikaõpetaja, muusikaringi juhendaja, huvijuht, pikapäevarühm

Ewe-Ly Oja - kehaline kasvatus, lasteaia liikumisõpetaja

Velda Krillo - lasteaiaõpetaja liitrühmad

Kaia Otsa - lasteaiaõpetaja liitrühmas, kunstiõpetus

Külli Paring - tugiisik

Inge Pikk - lasteaiaõpetaja abi

Reelika Voitk - logopeed


Projektipõhised ringijuhendajad huvihariduse lisarahastusega Haridus- ja Teadusministeeriumilt:

Harri Irv - tehnoloogiaõpetus

Ewe-Ly Oja - showtantsuringi juhendaja

Kersti Haljasmets - kandleringi juhendaja