Aakre Lasteaed-Algkooli õppetegevust toetavad projektid


1. „Aakre Lasteaed-Algkooli laste õppekäikude läbiviimine õppeaastal 2016-17“.
Finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (1076,20 eurot). Loe lähemalt.

2. „Igal lapsel oma pill“ EV100 toetas Aakre Lasteaed-Algkooli lastele rütmipillide
soetamist 2016. aastal (150 eurot, omaosalus 80 eurot).

3. HITSA toetas Aakre Lasteaed-Algkooli lastele robootikaseadmete soetamist 2016.
aastal (210,42 eurot, omaosalus 52,60 eurot). Loe lähemalt.

4. MTÜ Kestlik toetas Aakre Lasteaed-Algkooli koolilaste kevadekskursiooni
Jõgevamaale bussisõidutasu täies ulatuses (180 eurot).
Aakre koolilaste kevadekskursioonist Jõgevamaale saate lugeda ajalehest Otepää Teataja 22.06.2017 nr 12 lk12

5. „Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine Hea Alguse metoodika õppimine“
rahastaja SA INNOVE 2017. aastal (2401,20 eurot). Loe lähemalt.

6. „Aakre Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäikude läbiviimine õppeaastal 2017-18“.
Finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (465,52 eurot, omaosalus 29
eurot). Loe lähemalt.

7. Tegevuse Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus elluviimiseks projekt „Aakre Lasteaed-Algkooli meeskonna ühine rahvapärimuse õppimine. Eesti rahvapärimus kooli ja lasteaia iga päeva osaks!“ koos kogukonnaliikmetega juuni – september 2018  rahastaja SA INNOVE (2995 eurot). Loe lähemalt

8. „Aakre Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäikude läbiviimine õppeaastal 2018-19“. Finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  (499 eurot). Loe lähemalt

9. HITSA toetas Aakre Lasteaed-Algkooli lastele robootikaseadmete soetamist 2019. aastal (kinnitatud Seadmete soetamise rahaline maht on kokku 1090.29 eurot, sellest 763.2 eurot on HITSA poolne sihtfinantseering ja 327.09 eurot Sihtfinantseeringu saaja omafinantseering). Soetasime Ozobote, Matatalab komplekti ja EV3 roboteid. Loe lähemalt

10. „Aakre Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäigu läbiviimine õppeaastal 2019-20“. Finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  (295 eurot). Loe lähemalt