Hea kogukonnaliige, lapsevanem, töötaja, koolilaps, vilistlane, koostööpartner, sõber!

Aakre Lasteaed-Algkool on koostamas uut arengukava perioodiks 2021-2023.
Dokumendi koostamiseks on vajalik teada kõigi huviliste - laste, lastevanemate, töötajate, aga ka kogukonnaliikmete, vilistlaste, koostööpartnerite jpt meie käekäigust huvitatute arvamust, kuidas võiksime edasi liikuda. Siit leiad küsimused, millele palume vastata hiljemalt 10.03.2021.
Kui tuleb häid mõtteid muudel teemadel, palume need lisada lõppu vabale reale.
Küsitlus on anonüümne.
Palun jagage!

Küsimused:
https://forms.gle/RWUksNKfv7wzp5WZ9

Ette tänades
Aakre Lasteaed-Algkooli pere

 

 

 
Aakre lapsed saavad talverõõme nautida liuväljal ja kelgumäel. Kaunist talve!

 

Head Aakre lapsevanemad ja kogukonnaliikmed!


Elva vallavalitsus on alates 2020. aasta algusest koostamas dokumenti „Elva valla haridusvõrgu analüüs“, mille eesmärgiks vaadata tulevikku ja hinnata järgmise kümne aasta perspektiivis hariduse andmise jätkusuutlikust kogu piirkonnas.

Ootame teid 9. septembri õhtul kell 19 koolimajja, et tutvuda dokumendi koostamise hetkeseisuga. Teie arvamus ja tagasiside analüüsi esimestele tulemustele on väga oluline.
Tutvustuse viivad läbi abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna esindajad.

Haridusvõrgu analüüsi  tutvustus toimub kooli ja lasteaia üldkoosoleku viimase päevakorrapunktina. Sellele eelneb lastevanemate koosolek algusega kell 18.00.

Kohtumiseni koolimajas!

Toimekat ja õpihimulist uut kooliaastat!

 

 

Kallid koolilapsed, õpetajad ja töötajad!

Avame pidulikult uue kooliaasta aktusega koolimaja I korruse saalis.
Peale aktust teeme ühispildi, sööme koos torti ja esimeses klassijuhatajatunnis saavad lapsed oma klassis õpikud ja töövihikud.

Kohtumiseni!